Author Archive: admin

สัญญาลักษณ์

สัญญาลักษณ์

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
วิดีโอแนะนำตนเอง

วิดีโอแนะนำตนเอง

 
ภาพบรรยากาศวันสุดท้ายของการสังเกตุการสอน

ภาพบรรยากาศวันสุดท้ายของการสังเกตุการสอน

ภาพบรรยากาศการสอนพระพุทธศาสนา ชั้นป.3 โรงเรียนจักราชราษร์สามัคคี

ภาพบรรยากาศการสอนพระพุทธศาสนา ชั้นป.3 โรงเรียนจักราชราษร์สามัคคี

   
เลือกตั้งประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

เลือกตั้งประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการภาพบรรยากาศกิจกรรมการเลือกตั้งประธ […]
กิจกรรมวันไหว้ครู….น้อมรำลึกถึงพระคุณครู…จรส.2561

กิจกรรมวันไหว้ครู….น้อมรำลึกถึงพระคุณครู…จรส.2561

กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนจักราชราษร์สามัคคี     
 อาหารประจำภาค ของไทย

 อาหารประจำภาค ของไทย

 อาหารประจำภาค ของไทย วัฒนธรรมไทยเป็นที่ยอมรับของคนทั่ว […]
อาหารพื้นเมืองทางภาคเหนือ

อาหารพื้นเมืองทางภาคเหนือ

อาหารพื้นเมืองทางภาคเหนือ ในอดีตบริเวณภาคเหนือ ของไทยเค […]